தனியார் துப்பறிதல் முறைபடுத்தப்படுமா ?

Previous post தேவை காவல்துறையின் சுயபரிசோதனை
Next post புகாரும், புனையப்பட்ட புகாரும்

5 thoughts on “தனியார் துப்பறிதல் முறைபடுத்தப்படுமா ?

 1. ஆம்.கண்டிப்பாக உடனடியாக இதனை முறைபடுத்த சட்டம் அவசியம்.

 2. Yes sir.It is a must.but the private investigating agency should be streamlined with proper instructions and law sothat if they indulge in unlawful activities or to support their clients if they do illegal activities they should be punished severely and their licence is to be cancelled immediately.but in our country as usual there may be a long delay due to legal procedures.

 3. Sir,it is an imperative act and need of hour to deal with the subject by the Central Government.Even in our political system every party has its own private investigator in the name of Advisor who collecting the details of reveal group and individual datas , accordingly the party head acts .
  As you said, without further delay,the Government should think of it and get it passed earliest considering the welfare of individual citizan of India.

 4. ஆம், அய்யா முறைப்படுத்தப்படேண்டியது மிகவும் அவசியமாகிறது.

 5. அய்யா வணக்கம்
  நல்ல தகவல்
  தனியார் துப்பறியும் நிறுவனத்தால் தவறு நடக்க வாய்ப்பு உள்ளது.. இதற்கு சட்டம் தேவை

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *