அதிகாரியின் நேர்மை ; அண்ணாவின் பெருந்தன்மை

Previous post வேண்டாம் பாவக்காசு
Next post சிதைந்த கனவுகளுடன் சாலையோரக் குழந்தைகள்

4 thoughts on “அதிகாரியின் நேர்மை ; அண்ணாவின் பெருந்தன்மை

 1. அய்யா,
  நேர்மையான ,திறமையான மறறும் நல் ஒழக்கம் கொண்ட பல காவல் துறை அதிகாரிகள் கொண்ட அந்த காலத்தில்,காவல் துறை பெருமை கொண்டது.
  ஆனால் தற்போது நேர்மை , நல் ஒழுக்கம் என்ன விலை என்று கேட்கும் சில அதிகாரிகளால் பல் வேறு துறைகள் சிறுமை கொண்டு வருகிறது.
  இனி ஒரு நல்ல காலம் வருமா என்று ஏக்கத்துடன் எதிர் பார்த்து கொண்ட்டிருக்கும் போது மக்களின் ஆசை நிறை வேர கடவுள் தான் அருள் புரிய வேண்டும்.

 2. உன்னதமான தலைமை பண்பு மிக்கவர்கள் அக்காலத்தில் பொறுப்புமிக்க பதவியில் இருந்துள்ளனர்.அதனால் நாடும் வளர்ச்சி பெற்றது.ஆனால் தற்போது………..

 3. Sir now a days political leaders are not like late CM Annadurai.simularly police officers are also not like ex commissioner nowadays.now they are interested to be close with those in power for their gain.so incidents change accordingly.

 4. அய்யா வணக்கம்
  காவல் துறை அதிகாரி கொடுத்த காசோலையை நினைவுப் பரிசாக வைத்துக் கொள்கிறேன்.சொன்ன அறிஞர் அண்ணா பெரும்பான்மை மிக அருமை
  காவல் துறை அதிகாரி அண்ணாவிடம் இழப்பிடுக்காக காசோலை கொடுத்தார் அதும் அருமை.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *