உளவுத் தகவலும், உதாசீனப் போக்கும்

இந்த நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் நியூயார்க் நகரில் அமைந்திருந்த உலக வர்த்தக மையத்தின் இரட்டை கோபுரங்களை கடத்தப்பட்ட விமானங்களைக் கொண்டு தகர்த்த சம்பவம், உலக வரலாற்றில் அதுவரை நிகழாத மிகக் கொடூரமான தீவிரவாத தாக்குதல் என்றும், சமூக பாதுகாப்பு என்பது உறுதிப்படுத்த முடியாத...