பரிசால் வந்த வினை

படிக்கின்ற பருவத்தில் ஏற்படும் நட்பையும், காதலையும் பகுத்தாய்வு செய்ய முடியாதவர்கள், அவர்களின் வாழ்க்கை பயணத்தை அவசரக் கோலத்தில் முடித்துக் கொள்வதோடு, அவர்களின் குடும்ப நிம்மதியையும் சீர்குலைத்துவிடுகின்றனர்.

தற்கொலையை நோக்கி பயணிக்க வைக்கும் “லோன் ஆப்”

அறிவியல், மருத்துவம், பொறியியல் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் மிகப் பெரிய வளர்ச்சியை மனித சமுதாயம் அடைந்திருந்தாலும்,  விலங்குகள் மற்றும் பறவைகளிடம் இருந்து கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய பண்புகள் பல இருக்கின்றன என்பதை அவ்வப்பொழுது நிகழும் சம்பவங்கள் உணர்த்துகின்றன. தினசரி வாழ்க்கையை நகர்த்துவதற்கு...