தொடரும் போலீஸ் கொலைகள்: கள நிலவரம்

நள்ளிரவில் ஆடு திருடிச் சென்ற கும்பலைத் துரத்திப் பிடிக்கும் முயற்சியில், சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர் பூமிநாதன் திருடர்களால் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டார் என்ற துயரச் செய்தியை இதர கொலை நிகழ்வுகளில் ஒன்று எனக் கருதி, எளிமையாகக் கடந்து செல்ல முடியாது. கையும்,...