கடமையைச் செய்த போலீசாருக்குக் கிடைத்த தண்டனை

‘ஆயிரம் குற்றவாளிகள் தண்டனையில் இருந்து தப்பித்து விடலாம். ஆனால், ஒரு நிரபராதி கூட தண்டிக்கப்படக் கூடாது’ என்ற கருத்தை மையமாகக் கொண்டுதான் நம் நாட்டின் சட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டு, நீதி பரிபாலனம் நடைபெற்று வருகிறது. அநீதிகளிலேயே மிகவும் கொடூரமானதாகக் கருதப்படுவது நிரபராதி தண்டிக்கப்படுவதுதான்....