உலகை வழிநடத்தும் விளம்பரங்கள்

நீர், காற்று, வளமான மண் உள்ளிட்ட சிறப்பான அம்சங்களைத் தன்னகத்தே கொண்டது பூமி என்பதும், இதனால் பூமியில் தாவரங்களும்,  உயிரினங்களும் உயிர் வாழ்கின்றன என்பதும், பூமியைப் போன்று வேறு எந்த கிரகத்திலும் உயிரினங்கள் இல்லை என்பதும் இதுநாள்வரை  நடைபெற்ற ஆய்வுகள் மூலம் வெளிப்படுகின்றன. இவை மட்டுமின்றி,  வியப்படையச்...

ஊழல் தடுப்பு பணியில் நீதிமன்றங்களின் பங்களிப்பு

இந்தியாவை ஆட்சி செய்துவந்த ஆங்கிலேயர்கள் இந்தியாவில் விட்டுச்சென்றவற்றில் 'ஆல் போல் தழைத்து அருகு போல் வேரோடி' இருப்பது ஊழல்.  இரண்டாம் உலகப்போரில் முனைப்புடன் இங்கிலாந்து ஈடுபட்டுவந்த காலகட்டத்தில்,  இந்தியாவிலுள்ள ஆங்கிலேய இராணுவத்திற்குத் தேவையான தளவாடப் பொருட்களை வாங்கியதிலும், இராணுவ வீரர்களுக்குத் தேவையான...
Menu