ஜெய் பீம்: போலீசாரின் அத்துமீறல்கள் – ஓர் அலசல்

‘ஆயிரம் குற்றவாளிகள் தண்டனையில் இருந்து தப்பித்தாலும், ஒரு நிரபராதி தண்டிக்கப்படக் கூடாது’ என்ற கருத்து பண்பட்ட நம் சமுதாயத்தில் நீண்ட காலமாக நிலவி வருகிறது. மேல் முறையீட்டு மனு ஒன்றின் மீது 2020- ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதத்தில் சென்னை உயர்...